Het project: Brabants Volk

Logo Brabants Volk Henk GroenendaalAl voor "Dungens Volk" voltooid is krijg ik het idee om op een soortgelijke manier onze gemoedelijke provincie vast te leggen. We kunnen ons Brabant moeilijk pakken in een zin, laat staan een woord. Ook één afbeelding is niet afdoende. Trefwoorden en onderwerpen die de vele facetten van de provincie Noord Brabant, gemakshalve Brabant genoemd, raken, sluiten aardig aan op mijn serie over onze eigen dorpsgemeenschap. Hoewel onze provincie veel meer is dan dorps, durf ik te stellen dat de Brabantse steden toch ook vaak een gemoedelijk dorps karakter hebben en zich mede daardoor sterk onderscheiden van bijvoorbeeld de Randstad. Hierin zie ik een fantastisch uitgangspunt voor een typerende weergave in woord en beeld. Ik vind al in 2008 de tijd rijp om het culturele klimaat van onze provincie eens positief uit te dragen. Wij Brabanders mogen onze goede geaardheid, in alle bescheidenheid, gerust eens laten zien; hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. De aanzet tot mijn project Brabants Volk is in het najaar van 2008 een feit!

Detail portret Gerrit BraksNatuurlijk vind ik het niet nodig om dit project geheim te houden zoals dat bij het vorige spontaan is gebeurd. Van de andere kant is een verrassingeffect bij de presentatie natuurlijk wel zo leuk. Daarom kom ik maar mondjesmaat met onderwerpen, namen en resultaten naar buiten. Maar het is de bedoeling een soortgelijk aantal onderwerpen te belichten aan de hand van personen. Waar de gemiddelde Dungenaar nagenoeg alle geportretteerden kende, is het wel de bedoeling dat alle Brabanders duidelijk herkenbaarheid zien in de onderwerpen en de ambassadeurs die daarbij hopelijk het beste passen. Vele trefwoorden zullen overeenkomen met de vorige serie, maar er zullen zeker ook andere thema's worden uitgebeeld omdat ze belangrijk zijn voor Brabant, maar niet of onvoldoende aanwezig in ons dorp. Wel weer allemaal op een passende manier en met een positieve uitstraling.

Tussentijds is Merk Brabant opgericht en draagt de provincie daarmee de ideeën uit die ik in mijn project probeer vast te leggen. Voor mij een reden temeer om, na goed overleg met de provincie, iedereen van harte uit te nodigen ook eens een kijkje te nemen op de desbetreffende website van ons aller Brabant.

Begin 2011 hebben een tiental bekende of markante Brabanders hun medewerking verleend of toegezegd maar blijft de uitvoering helaas nog wat achter. Met de nominatie voor culturele hoofdstad in zicht doe ik mijn best een representatieve weergave van ons Brabant te presenteren.

Detail portret Ton Rombouts voor Tuin der Lusten